Flyene i samlingen

Flysamlingen består av nær 40 flymaskiner fra alle epoker i luftforsvarets historie, fra pionertiden 1912-1920 og til nyere tid.

Pionertiden

(1912-1920)