Veteranene forteller: Kjell Nordby

F-16 og Penguin Mk-3 – Fra test og evaluering til operativt missile

Flysamlingen, søndag 23. april 2023 kl 14:00