Veteranene forteller: Jan Nøtnæs og Per G. Strømmen

Fotorekognosering og RF-5A

Flysamlingen, søndag 10. desember 2023 kl 14:00