Veteranene forteller: Gunnar Berge

Spitfire på norske vinger