Veteranene forteller:

Generalløytnant Alf Granviken

Luftforsvarets jetjagere – fra Vampire til Starfighter