Veteranene forteller: Clamer Meltzer tidl. Sjef Flygeskolen

Saab Safir og Flygeskolen på Værnes

Flysamlingen, søndag 19. november 2023 kl 14:00