Gjenåpning av Forsvarets Flysamling Gardermoen

Program og publikumsinformasjon for åpningsdagen lørdag 29. april